Thứ tư, 25/10/2023 15:52 GMT+7

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Liên bang Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Liên bang Nga để xem xét tài trợ (https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/23566/thong-bao-tuyen-chon-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-hop-tac-voi-lien-bang-nga.aspx) cụ thể như sau:

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn: đến hết ngày 10/11/2023.

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1308

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)