Thứ hai, 22/05/2023 15:36 GMT+7

Học viện KH,CN&ĐMST tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá thực trạng chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản (NCCB) và thông qua kết quả kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tài trợ NCCB, đưa ra một số định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ NCCB trong bối cảnh tài trợ NCCB ở Việt Nam.

Ngày 18/5/2023, tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Phương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) với đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Mai Hà, TS Đỗ Tiến Dũng.
 


Toàn cảnh buổi bảo vệ

Tham dự Lễ bảo vệ có các đại biểu: TS Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện; TS Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia; TS Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN...
 


Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ.

Luận án đã nghiên cứu đã làm rõ nội hàm khái niệm chất lượng tài trợ NCCB, khái niệm rất ít được đề cập tới trong các nghiên cứu trước đây, hoặc có đề cập tới nhưng ở các góc độ riêng lẻ (như hiệu quả tài trợ hay kết quả tài trợ). Khái niệm NCCB được làm rõ phù hợp với tiếp cận lý thuyết về chất lượng được xác định theo sứ mệnh và mục tiêu, giúp gợi ý cho các nghiên cứu sau xây dựng tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tài trợ NCCB trong bối cảnh tài trợ ở Việt Nam; xác định được 6 tiêu chí đánh giá chất lượng tài trợ NCCB (sự phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, mức độ bền vững, kết quả, tác động) dựa trên các thang đo (24 thang đo) kiểm định CFA; xác định được 3 yếu tố (tổ chức tài trợ, tổ chức chủ trì và nhà khoa học) và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới chất lượng tài trợ NCCB trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Nghiên cứu cũng thực hiện điều tra để đánh giá tác động của từng yếu tố ở trên tới chất lượng tài trợ NCCB ở Việt Nam giai đoạn vừa qua.

Hội đồng đánh giá đây là Luận án nghiên cứu có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý KH&CN và đề nghị cấp văn bằng học vị Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Thị Phương.

Học viện KH,CN&ĐMST là cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH,CN&ĐMST; hỗ trợ, thực hiện hoạt động ĐMST và khởi nghiệp; tư vấn, cung cấp dịch vụ KH&CN. Một số chương trình đều có sự tham gia hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 906

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)