Thứ sáu, 31/03/2023 16:50 GMT+7

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Ngày 28/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng thực hiện trong thời gian tới để Bộ KH&CN tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Tổ công tác Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng.
 

Toàn cảnh Hội nghị.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài và lan rộng... Trước tình hình đó, việc Trung ương chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Hội nghị là dịp để Ban cán sự đảng Bộ, cấp ủy các cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ tư tưởng, tầm quan trọng của Nghị quyết, các kết luận, chỉ thị của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Thông qua việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế một cách khách quan, chính xác, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong chiến lược bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
 

Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; thảo luận các nội dung về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, năng lượng nguyên tử, hợp tác quốc tế...; kết quả hoạt động KH&CN góp phần xây dựng hệ thống lý luận của đảng; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; công tác bồi dưỡng an ninh quốc phòng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các kết quả đạt được. Thứ trưởng khẳng định, trong thời gian qua, đóng góp và cống hiến của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện rất rõ. Bộ KH&CN đã góp sức cùng với Bộ Quốc phòng trong 10 năm qua tạo ra nhiều sản phẩm mới, nhiều công trình gắn với các đề tài, nhiệm vụ thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, trong những năm tiếp theo Bộ KH&CN sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao theo chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ KH&CN, các đơn vị chức năng thuộc Bộ, và mong rằng hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Bộ KH&CN luôn định hướng ưu tiên cho hoạt động KH&CN trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc nghiên cứu, phân bổ kinh phí với tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách nhà nước dành cho KH&CN. Kết quả của các hoạt động khoa học đã thể hiện hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong tình hình mới, trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra tại Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03/8/2015 với tinh thần huy động mọi nguồn lực quốc gia để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với các nhiệm vụ chính trị của Bộ; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1891

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)