Thứ năm, 01/12/2022 17:05 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 11 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện phát triển du lịch Châu Á

x

 

A-2523

2

Viện phát triển bền vững kinh tế địa phương Việt Nam - Asean

x

 

A-2525

3

Viện kinh tế và pháp luật quốc tế

 

x

A-2187

4

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục An Hưng

 

x

A-2486

5

Viện Khoa học huấn luyện võ thuật Việt Nam

x

 

A-2524

6

Viện quản lý và phát triển châu Á

 

x

A-573

7

Viện công nghệ vật liệu và môi trường

x

 

A-2528

8

Trường Đại học Thành Đô

x

 

A-2530

9

Trung tâm công nghệ Laser

 

x

A-043

10

Viện nghiên cứu và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

x

 

A-2527

11

Viện Đông y Việt Nam

x

 

A-2526

12

Trung tâm Phát triển công nghệ sáng tạo và bản quyền Việt Nam

x

 

A-2529

13

Trường Đại học xây dựng miền tây

x

 

A-2531

14

Trung tâm nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường

 

x

A-222

15

Viện Khoa học giáo dục và phát triển kinh tế, văn hóa

x

 

A-2532

16

Viện công nghệ

 

x

A-660

17

Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động

 

x

A-1071

18

Viện chống gian lận thương mại và hàng giả

x

 

A-2534

19

Viện bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống

x

 

A-2533

20

Viện Khoa học công nghệ sức khỏe và sắc đẹp Việt

x

 

A-2535

21

Viện Khoa học công nghệ thể thao

x

 

A-2536

22

Viện quản trị chính sách và chiến lược phát triển

x

 

A-2537

23

Viện phát triển văn hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 

x

A-2076

24

Viện kinh tế tài chính và bảo vệ người tiêu dùng

x

 

A-2541

25

Viện địa hóa, môi trường và phát triển bền vững

x

 

A-2540

26

Trường Đại học Khoa học

x

 

A-2538

27

Viện sinh thái và bảo tồn thiên nhiên

x

 

A-2539

28

Viện nghiên cứu pháp luật về môi trường

x

 

A-2544

29

Viện thử nghiệm và kiểm chuẩn Việt Nam

x

 

A-2542

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1312

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)