Thứ tư, 30/11/2022 16:20 GMT+7

Về việc tuyển sinh đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2023

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ                                      

Ngày 25/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo số 1653/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2023.

Vụ Tổ chức cán bộ gửi thông báo nêu trên để các cơ quan, đơn vị biết và tạo điều kiện cho công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện cần thiết tham gia dự tuyển. (Thông tin chi tiết và các mẫu văn bản liên quan xem tại websites: icd.edu.vn).

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 537/TCCB ngày 29/11/2022

- Thông báo số 1653/TB-BGDĐ ngày 25/11/2022

 

 

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1287

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)