Thứ tư, 23/11/2022 16:52 GMT+7

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

Ngày 16/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo số 1616/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023. Thông tin chi tiết và các mẫu văn bản liên quan xem tại websites: www.moet.gov.vn; www.icd.edu.vn; http://www.csc.edu.cn/laihua).

Vụ Tổ chức cán bộ gửi thông báo nêu trên để các cơ quan, đơn vị biết và tạo điều kiện cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết tham gia dự tuyển.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Tệp đính kèm:
- Công văn số 521/TCCB ngày 22/11/2022
- Thông báo số 1616/TB-BGDĐT ngày 16/11/2022

 

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1527

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)