Thứ ba, 08/11/2022 16:45 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)”, mã số: DAĐL/CN-06/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)”, mã số: DAĐL/CN-06/19
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.960 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng
8/2022)
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Ngọc Khánh
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Lê Ngọc Khánh

Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản

2

KS. Tăng Thị Lành

Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản

3

TS. Đinh Văn Trung

Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản

4

ThS. Nguyễn Hải Sơn

Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản

5

KS. Vũ Văn Dũng

Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản

6

KS. Đặng Duy Tuyền

HTX sản xuất và thương mại thuỷ sản

7

ThS. Nguyễn Công Hòa

HTX sản xuất và thương mại thuỷ sản

8

ThS. Phạm Ngọc Tuyên

HTX sản xuất và thương mại thuỷ sản

9

KS. Lê Xuân Triều

HTX sản xuất và thương mại thuỷ sản

10

Trần Quang Hợp

Công ty TNHH Song Khuê

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 11/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.


III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: DAĐL/CN-06/19

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1482

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)