Thứ năm, 27/01/2022 09:25 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện kết hợp với cát mặn, nước mặn và cốt sợi thuỷ tinh FRP trong công trình hạ tầng ven biển và hải đảo”, mã số: ĐTĐL.CN-19/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện kết hợp với cát mặn, nước mặn và cốt sợi thuỷ tinh FRP trong công trình hạ tầng ven biển và hải đảo”; Mã số: ĐTĐL.CN-19/17

Kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.680 triệu đồng.

Thời gian thực hiện theo hợp đồng:  6/2017 - 5/2020 (gia hạn đến 7/2021).

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Xây dựng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Phạm Duy Hòa

Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

2

PGS.TS. Văn Viết Thiên Ân

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

3

PGS.TS. Hoàng Tùng

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4

TS. Bùi Danh Đại

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

5

PGS.TS. Bùi Phú Doanh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

6

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

7

TS. Phạm Quang Đạo

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

8

TS. Trần Đức Trung

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

9

KS. Nguyễn Anh Duy

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

10

ThS. Lê Hoàng Sơn

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 01/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết trong Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-19/17

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1169

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)