Chủ nhật, 16/01/2022 07:21 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị vô tuyến sóng ngắn băng rộng, định nghĩa bằng phần mềm, sử dụng cấu trúc đổi tần trực tiếp, bảo mật thông tin thoại và dữ liệu”, mã số ĐTĐLCN.33/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị vô tuyến sóng ngắn băng rộng, định nghĩa bằng phần mềm, sử dụng cấu trúc đổi tần trực tiếp, bảo mật thông tin thoại và dữ liệu”, mã số ĐTĐLCN.33/17.

2. Kinh phí thực hiện: 27.150 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 27.150 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2020 (gia hạn đến hến tháng 09/2021)

4. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, Binh chủng thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Tạ Việt Hùng

6. Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Đơn vị công tác

1

Tạ Việt Hùng

NCVCC, Tiến sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

2

Lê Thị Xuân

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

3

Hồ Xuân Hổ

Kỹ sư cao cấp, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

4

Nguyễn Anh Hào

Kỹ sư chính, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

5

Phạm Minh Tuấn

Thạc sĩ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

6

Lê Văn Ngọc

Kỹ sư chính, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

7

Vũ Ngọc Anh

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

8

Nguyễn Đức Hiếu

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

9

Trần Đức Thoàn

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

10

Nguyễn Anh Đức

Nghiên cứu viên chính, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

11

Trần Minh Lâm

Kỹ sư chính, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

12

Phạm Văn Ba

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

13

Nguyễn Tiến Duy

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

14

Hồ Huy Quang

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

15

Vũ Văn Tuấn

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

16

Trần Thị Dung

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

17

Lê Hoàng Lộc

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

18

Hoàng Thị Hưng

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

19

Nguyễn Đức Trọng

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

20

Phạm Quang Hưng

Kỹ sư chính, Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

21

Nguyễn Quách Cơ

Thạc sỹ

Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, BTL TTLL

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 1-3/2022

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ (tại tệp đính kèm)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐLCN.33/17

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1390

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)