Thứ tư, 19/01/2022 07:38 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi (ASF) tại Việt Nam” Mã số ĐTĐL.CN-75/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi (ASF) tại Việt Nam”.

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-75/19

Thuộc: Chương trình  Độc lập cấp nhà nước

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đề tài gồm 02 mục tiêu cụ thể :

          - Xác định được đặc điểm dịch tễ học bệnh của DTLCP

          - Xây dựng các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Để giải quyết 02 mục tiêu của đề tài, chúng tôi tiến hành 08 nội dung nghiên cứu như sau:

1. Nghiên cứu xác định được kiểu gen và kiểu nhóm huyết thanh học của các chủng vi rút DTLCP đang lưu hành tại Việt Nam.

2. Nghiên cứu phân lập và giám định vi rút DTLCP phân lập tại Việt Nam trên tế bào PAM.

3. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của bệnh DTPCL, gồm quá trình sinh bệnh và nhân lên của vi rút DTLCP trong cơ thể lợn

4. Nghiên cứu thử nghiệm mức độ mẫn cảm của vi rút DTLCP đối với một số hóa chất sát trùng, tiêu độc thông dụng (Formaldehyde, Chloroform, NaOH, Sal CURB RM E Liquid, Sal CURB F2 Dry, Sal CURB K2 liquid…)

5. Nghiên cứu giải trình tự toàn bộ hệ gen của tối thiểu 7 chủng vi rút DTLCP phân lập từ 7 vùng sinh thái khác nhau tại Việt Nam

6. Nghiên cứu xây dựng qui trình phát hiện vi rút DTLCP trong thức ăn, nước uống, chất thải trong chăn nuôi, chuột, côn trùng và các sản phẩm từ thịt

7. Nguyên cứu các yếu tố nguy cơ làm lây truyền bệnh DTLCP như đường truyền lây và nguồn truyền lây.

8. Đề xuất giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam

3. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: Đặng Vũ Hoàng

Năm sinh: 1973                                                   Nam/Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Thú y

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính         Chức vụ:  Phó Viện trưởng

Điện thoại:

Tổ chức: 024-38693924       Nhà riêng: 024-9870923     Mobile: 0919-511-688             Fax: 0243. 869.4082 E-mail: dangnivr@yahoo.com or dangvhoang@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác:  Viện Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ tổ chức: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ nhà riêng: 45 Lò Sũ, Hoàn Kiếm,  Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Điện thoại: 024-38695140                    Fax: 024-38694082

E-mail:

Website: vienthuy.gov.vn

Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Phạm Thị Ngọc

Số tài khoản: 3713.0.1052332

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Đống Đa, Hà nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5. Tổng số kinh phí thực hiện:                    6100 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước:                 6100 triệu đồng                                                   

- kinh phí từ ngân sách SNKH:                             0 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác:                                       0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12/2019

Kết thúc: tháng 12/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 12/2019 đến tháng 12/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Đặng Vũ Hoàng

Chủ nhiệm đề tài

Viện Thú y

2

TS. Trần Thị Thanh Hà

Thư ký khoa học

Viện Thú y

3

TS. Trương Anh Đức

Thành viên chính

Viện Thú y

4

TS. Bùi Thị Tố Nga

Thành viên chính

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

5

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Thành viên chính

Viện Thú y

6

BSTY. Nguyễn Thị Chinh

Thành viên chính

Viện Thú y

7

BSTY. Chu Thị Như

Thành viên chính

Viện Thú y

8

Ths. Lý Đức Việt

Thành viên chính

Viện Thú y

9

BSTY. Nguyễn Thế Vinh

Thành viên chính

Viện Thú y

10

Ktv. Đặng Thị Kiều Anh

Kỹ thuật viên

Viện Thú Y

11

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào

Thành viên chính

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

12

TS. Nguyễn Văn Giáp

Thành viên chính

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

13

ThS. Trần Minh Hải

Thành viên chính

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

14

ThS. Phạm Thị Thanh

Thành viên chính

Viện Thú Y

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-75/19 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-75/19 (.doc)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1387

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)