Thứ năm, 13/01/2022 08:36 GMT+7

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt

Mới đây, Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt.

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra nhập khẩu đã qua sử dụng, kiểm tra hoán cải và định kỳ trong quá trình khai thác trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng kết nối ray và không kết nối ray với đường sắt quốc gia đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra, quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt trên các mạng đường sắt thuộc mục 1.1 của Quy chuẩn này.
 

 Ảnh minh họa.

Trước đó, Việt Nam cũng thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu. Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với đầu máy Điêzen sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để sử dụng trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray với đường sắt quốc gia đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ.

Quy chuẩn được áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu di chuyển trên đường sắt có cấu tạo, tính năng tương tự đầu máy.

Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 771

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)