Thứ tư, 24/11/2021 16:27 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 17/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư bao gồm 13 Điều, được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; bám sát nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP,  đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước triển khai hiệu quả Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Thông tư quy định, hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

-  Xác định kết quả khoa học và công nghệ được công nhận thông qua hình thức Giải thưởng khoa học và công nghệ; Kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận và kết quả khoa học và công nghệ nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Cụ thể hóa điều kiện về tỷ lệ doanh thu đối với trường hợp doanh nghiệp đã thành lập lần đầu trên 05 năm.

- Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để thụ hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 18 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng, tin tưởng việc ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN sẽ tháo gỡ được các vướng mắc trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp công nghệ thông tin thụ hưởng các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ là các dịch vụ mới. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

Tệp đính kèm:

- Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 2387

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)