Thứ năm, 14/10/2021 12:39 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Xây dựng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phá, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đáp ứng kịp thời thực tiễn ngành xây dựng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 – 2025 giữa hai đơn vị dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị. Tham gia lễ ký còn có các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc hai Bộ.Toàn cảnh Lễ ký kết

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và Bộ Xây dựng về KH&CN giai đoạn 2016-2020, đại diện Vụ Khoa học công nghệ và môi trường- Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua các cơ quan chuyên môn của hai Bộ đã bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp, mang lại hiệu quả tích cực nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trong lĩnh vực xây dựng đã được ứng dụng thực tế đóng góp cho phát triển của ngành. Các dự án/đề án KH&CN trọng điểm do Bộ Xây dựng chủ trì, triển khai phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền công nghiệp xây dựng Việt Nam, nâng cao tiềm lực KH&CN của ngành nói riêng và của quốc gia nói chung.

Để tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ KH&CN và Bộ Xây dựng, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo sẽ thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ là: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) phục vụ phát triển ngành xây dựng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư; Hợp tác thực hiện thành công Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia và Chiến lược KH&CN ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030 nhằm tạo sự đột phá, nâng cao trình độ KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đáp ứng kịp thời thực tiễn ngành xây dựng.

Theo đó, Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ KH&CN và Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động trong chín nội dung chính: Phối hợp chặt chẽ đề xuất đặt hàng, triển khai một số nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ KH&CN, hoặc dự án KH&CN có quy mô lớn; Xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ phục vụ phát triển ngành xây dựng; Phối hợp xây dựng danh mục và triển khai các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST có tính chất đột phá trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hai Bộ để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số; Phối hợp để triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025”, Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”; Phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN ngành xây dựng trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành; Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thực hiện rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoạt động KH&CN trong ngành xây dựng; Phối hợp tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực KH&CN và lĩnh vực xây dựng có liên quan; Phối hợp triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu KH&CN hạt nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ vui mừng khi những kết quả nghiên cứu phối hợp thời gian qua của hai Bộ được đưa vào ứng dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục thống nhất chủ trương, định hướng của hai bên là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành xây dựng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Lễ ký kết

 

Theo Bộ trưởng, Chương trình phối hợp giữa hai Bộ cần tập trung ưu tiên xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình KH&CN trọng điểm của ngành theo hướng giải quyết những vấn đề xã hội, doanh nghiệp đang cần để tạo ra sự đột phá, giải quyết thực tiễn, nâng cao trình độ KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đáp ứng kịp thời thực tiễn ngành xây dựng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu, phát triển, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bộ KH&CN mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng trong việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu KH&CN hạt nhân, một dự án trọng điểm của ngành KH&CN, vừa có tính chất đặc thù, vừa có yếu tố quốc tế.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, sự phát triển của ngành xây dựng trong những năm qua có sự hỗ trợ rất lớn của Bộ KH&CN về lĩnh vực KH&CN. Chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo sẽ mở ra cánh cửa mới cho hai Bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới để phát triển ngành xây dựng lên một tầm cao mới, đồng thời phát huy được thế mạnh của từng Bộ.Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Lễ ký kếtHai Bộ trưởng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN – Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật – Văn phòng Bộ

Lượt xem: 758

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)