Thứ năm, 23/09/2021 18:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone (vòng ProB) nâng cao sức sinh sản của trâu, bò”; Mã số TTKHCN.DA.04-20

I. Thông tin chung về dự án  

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone (vòng ProB) nâng cao sức sinh sản của trâu, bò” 

Mã số dự án: TTKHCN.DA.04-20

        - Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ  kỹ thuật - công nghệ              þ

Thuộc Chương trình: phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020  

2. Mục tiêu dự án:

- Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone (Vòng ProB).

- Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình bảo quản và sử dụng vòng tẩm progesterone.

- Xây dựng phương án đầu tư để mở rộng thị trường phát triển công nghệ.  

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Lê Thu Hằng

4. Tổ chức chủ trì dự án: Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới (Viện BIOD)

5. Tổng kinh phí thực hiện: 12.226 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 9.226 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/2020

Kết thúc: 12/2020

Gia hạn thêm 6 tháng để nghiệm thu đến 30/6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Lê Thu Hằng

ThS

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

2

BSTY. Nguyễn Thị Sương

BSTY

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

3

BSTY. Lê Thị Lan Anh

BSTY

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

4

BSTY. Trần Anh Tuấn

BSTY

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

5

BSTY. Lương Hùng Nam

BSTY

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

6

BSTY. Nguyễn Thị Thúy Ngần

BSTY

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

7

Cử nhân Đàm Thị Tuyết

Cử nhân

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

8

PGS. TS. Sử Thanh Long

PGS.TS

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

9

TS. Tăng Xuân Lưu

TS

Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

10

TS. Phùng Thế Hải

TS

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 620

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)