Thứ năm, 23/09/2021 18:40 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis; Mã số: TTKHCN.DA.12-2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis.

Mã số:  TTKHCN.DA.12-2018

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1.    Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra

a. Mục tiêu chung:

Hoàn thiện và thương mại hoá quy trình công nghệ sản xuất nano tảo nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng đến xuất khẩu.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis quy mô 100 kg/mẻ

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng từ nano tảo Spirulina platensis quy mô 200.000 viên/mẻ.

- Xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm thực phẩm chức năng từ nano tảo và thương mại hóa được quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis.

2.2. Nội dung của dự án được triển khai

- Nghiên cứu thị trường công nghệ nano tảo và sản phẩm nano tảo Spirulina tại Việt Nam:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất nano tảo Spirulina platensis và sản phẩm từ nano tảo quy mô phòng thí nghiệm (20 g/mẻ)

- Hoàn thiện quy trình sản xuất nano tảo Spirulina platensis và sản phẩm từ nano tảo quy mô công nghiệp (5 kg/mẻ, 50 kg/mẻ và 100 kg/mẻ)

- Đánh giá chất lượng sản phẩm nano tảo

- Chuẩn hóa quy trình sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng từ nano tảo đáp ứng quy mô công nghiệp

- Đăng ký giải pháp hữu ích và tổ chức hội thảo giới thiệu về sản phẩm và công nghệ

- Truyền thông giới thiệu sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất nano tảo

- Xúc tiến thương mại hóa công nghệ và tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất nano tảo cho các cơ sở sản xuất

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trần Điện

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:               10.132 (triệu đồng)       

Trong đó, kinh phí từ SNKH:                     3.039          (triệu đồng)

Kinh phí từ nguồn khác:                    7.093 (triệu đồng)

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu: tháng 1/2019

Kết thúc: tháng 06/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Trách nhiệm trong Dự án

Tổ chức công tác

1

TS. Nguyễn Trần Điện

Chủ nhiệm đề tài

Viện Công nghệ môi trường

2

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh

Thư ký khoa học

Viện Công nghệ môi trường

3

TS. Lê Thanh Sơn

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

4

KS. Phạm Văn Dương

Thành viên chính

TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Cao ITD Việt Nam

5

ThS. Đào Trọng Hiền

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

6

TS. Dương Thị Hạnh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

7

TS. Vũ Duy Hiển

Thành viên chính

Viện Hóa học

8

ThS. Nguyễn Văn Thành

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

9

ThS. Đoàn Tuấn Linh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

10

ThS. Trịnh Đức Anh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

11

ThS. Vũ Lê Minh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường

12

CN. Nguyễn Hải Yến

Thành viên tham gia

Viện Công nghệ môi trường

13

DS. Phạm Văn Đông

Thành viên tham gia

Công ty Dược phẩm và thương mại Phương Đông

 

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 706

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)