Thứ năm, 23/09/2021 18:19 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata)”; Mã số TTKHCN.DA.08.2020

I. Thông tin chung về dự án  

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata)

Mã số dự án: TTKHCN.DA.08-20

        - Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ  kỹ thuật - công nghệ              þ

Thuộc Chương trình: phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020  

2. Mục tiêu dự án:

Mục tiêu chung:

- Hoàn thiện quy trình nhân giống rong câu chỉ vàng.

- Hoàn thiện và thương mại hóa được quy trình nuôi trồng, sơ chế và bảo quản rong câu chỉ vàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Báo cáo phân tích thị trường và phương án thương mại hóa quy trình nuôi trồng, sơ chế,bảo quản rong câu chỉ vàng.

- Quy trình  nhân giống rong câu chỉ vàng  được hoàn thiện

- Quy trình nuôi trồng, sơ chế bảo quản rong câu chỉ vàng được hoàn thiện

- 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm rong câu chỉ vàng

- 01bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm rong câu chỉ vàng được xây dựng

- 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn.

- 02 hợp đồng chuyển giao quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế, bảo quản rong câu chỉ vàng.

- 40 tấn sản phẩm rong câu chỉ vàng hàm lượng agar đạt từ 25-28%, sức đông từ 800-900g/cm2.

3. Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hoài Lâm

4. Tổ chức chủ trì dự án: Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.916 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.006 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 4.910 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12/2019

Kết thúc: tháng 12/2020

Gia hạn thêm 6 tháng để nghiệm thu đến tháng 6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Cơ quan/tổ chức

1

KS.Nguyễn Hoài Lâm

  Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

2

Nguyễn Văn Bầu

  Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

3

KS.Vũ Kim Liên

  Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

4

CN.Trịnh Lan Phượng

  Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

5

CN.Vũ Thị Hồng

  Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

6

CN.NguyễnThị Thu Hiền

 Liên Minh HTX & DN Hải Phòng

7

ThS. Lại Duy Phương

   Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ -Viện nghiên cứu Hải     sản

8

ThS. Đỗ Mạnh Dũng 

   Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ - Viện nghiên cứu Hải     sản

9

ThS. Đặng Minh Dũng

   Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ-Viện nghiên cứu Hải       sản

10

KS.NguyễnMạnh Dương

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

11

CN. Đoàn Bích Châm

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

12

ThS. Nguyễn Xuân Sinh

   Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ - Viện nghiên cứu Hải     sản

13

CN. Nguyễn Hồng Nhật

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

14

CN. Trương Thị Ngọc Ánh

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

15

Vũ thị Minh Đức

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

16

Đinh Thu Hằng

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

17

CN.Nhữ Thị Duyên

   Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Minh Phát

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lượt xem: 560

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)