Thứ sáu, 17/09/2021 16:33 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ "Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ wifi/3G/4G", Mã số CNC.11.DAPT/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ wifi/3G/4G Mã số CNC.11.DAPT/19

Thuộc: Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và triển khai sản xuất hệ thống trạm gốc thu phát sóng di động đa công nghệ wifi/3G/4G cho các nhà khai thác mạng di động, triển khai kết hợp với hệ thống trạm Macro Cell truyền thống nhằm tăng dung lượng, vùng phủ và tiết kiệm chi phí đầu tư; với hệ thống HeMS & SON server phục vụ quản lý và cấu hình các Cell site Small Cell.

Mục tiêu cụ thể:

- Đưa ra được thiết kế phần cứng, phần mềm phục vụ việc chế tạo thiết bị thiết bị trạm gốc thu phát sóng di động đa công nghệ có khả năng nâng cấp lên chuẩn LTE và wifi mới nhất, tiến tới thiết kế giải pháp Small Cell Cloud RAN trong mạng 5G HetNet;

- Chế tạo thành công thiết bị trạm gốc thu phát sóng di động đa công nghệ wifi/3G/4G đảm bảo các tính năng kĩ thuật yêu cầu và đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật về thiết bị trạm gốc TS 36.141 và các QCVN tương ứng;

- Xây dựng được hệ thống HeMS & SON server có khả năng quản lý được 100.000 thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ; có khả năng nâng cấp, mở rộng dễ dàng theo quy mô số lượng người sử dụng và thiết bị cần quản lý;

- Sản xuất thử nghiệm thành công 200 bị trạm gốc thu phát sóng di động đa công nghệ wifi/3G/4G đảm bảo các tính năng kĩ thuật yêu cầu;

Triển khai ứng dụng thử nghiệm thành công trên mạng di động của Việt Nam là VNPT Vinaphone.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Nguyễn Văn Trung                                                   

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                         19.568 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                5.369 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                        14.198 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:  

Bắt đầu: Tháng 1/2019

Kết thúc: Tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):  Tháng 6 năm 2021

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 10/2021.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1055

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)