Thứ hai, 06/09/2021 16:09 GMT+7

Về việc thông báo chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

Về việc thông báo chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022, thông tin chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

- Công văn số 301/TCCB ngày 3/9/2021
- Thông báo số 03-TB/CĐTBDCB ngày 10/8/2021

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2204

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)