Thứ tư, 15/09/2021 21:49 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 08 năm 2021

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Văn phòng đại diện CIRAD tại Hà Nội

 

x

 

2

Trung tâm NC&UD Tâm lý - Giáo dục Hướng Dương

x

 

 

3

Trung tâm NC&UD Tâm lý - Giáo dục Cánh Diều

x

 

 

4

Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt

 

x

 

5

Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động

 

x

 

6

Trung tâm NC&UD Tâm lý - Giáo dục Anh Em

x

 

 

7

Trung tâm NC&UD Tâm lý - Giáo dục Thu Phương

 

x

 

8

Viện Y dược quân dân y Việt Nam

x

 

 

9

Trung tâm kỹ thuật và phân tích môi trường

x

 

 

10

Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào Mescells

 

x

 

11

Trung tâm NC&UD Tâm lý - Giáo dục Ánh Sao Mai

x

 

 

12

Viện NC&PT các sản phẩm tự nhiên

 

x

 

13

Viện kinh tế công nghệ Việt Nam

 

x

 

14

Viện khoa học thủy lợi Việt Nam

 

x

 

15

Viện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp, nông thôn

 

x

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Lượt xem: 1072

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)