Thứ ba, 15/12/2020 10:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật khu sinh thái rong biển nhiệt đới và sàng lọc các chủng tiềm năng công nghệ sinh học", mã số NĐT.11.GER/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật khu sinh thái rong biển nhiệt đới và sàng lọc các chủng tiềm năng công nghệ sinh học, mã số NĐT.11.GER/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 4.250,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.250,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 07/2016 đến tháng 11/2020

4. Tổ chức chủ trì: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Hữu Cường

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020-1/2021

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1104

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)