Thứ hai, 14/12/2020 17:01 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Thông tin, truyền thông về phát triển thị trường Khoa học & Công nghệ trên các mạng xã hội ở Việt Nam từ 2018 đến năm 2020”; Mã số TTKHCN.DA.15.2018

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Thông tin, truyền thông về phát triển thị trường Khoa học  & Công nghệ trên các mạng xã hội ở Việt Nam từ 2018 đến năm 2020

- Mã số: TTKHCN.DA.15.2018

- Thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

- Kinh phí: 4.800 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 2.570 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 2.230 triệu đồng

- Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu: tháng 11/2018

+ Kết thúc: tháng 4/2020

+ Gia hạn: tháng 11/2020

- Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Thị Hồng Vân

- Các thành viên tham gia chính:

 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phan Thị Hồng Vân

Chủ nhiệm dự án

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

2

Phạm Thị Lan Yến

Phó giám đốc – thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

3

Nguyễn Thu Hiền

Thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

4

Phạm Thùy Linh

Thư ký dự án

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

5

Trần Thị Trúc Loan

Thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

6

Nguyễn Thu Hiền

Thành viên chính

Trung tâm Truyền thông Bộ KH&CN

7

Ngũ Văn Hiệp

Thành viên chính

Trung tâm Truyền thông Bộ KH&CN

8

Nguyễn Trung Thành

Thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

9

Phan Quang Tiến

Thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

10

Trần Quang Hưng

Thành viên chính

Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo May

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020 - 01/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).


Tệp đính kèm

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1121

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)