Thứ ba, 15/12/2020 10:43 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ công nghệ nhân giống, trồng thâm canh và chế biến chè xanh thơm, chè Kim Ngân cho giống chè VN15, PH10, PH12, Mã số: DA.CT – 592.27.2019

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện quy trình công nghệ công nghệ nhân giống, trồng thâm canh và chế biến chè xanh thơm, chè Kim Ngân cho giống chè VN15, PH10, PH12.

Mã số dự án: DA.CT – 592.27.2019

2. Tổng kinh phí thực hiện:  8.480 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.750 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 5.370 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 7 năm 2019

Kết thúc: Tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

 5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Bình

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 815

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)