Thứ hai, 17/08/2020 15:26 GMT+7

Thông tin về kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá cấp độ an toàn, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các trang tin / cổng thông tin điện tử

 1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá cấp độ an toàn, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các trang tin / cổng thông tin điện tử.

Thuộc:

- Chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm Quốc gia giai đoạn 2016 2020 về “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, Mã số: KC.01/16-20.

2. Mã số: KC.01.08 / 16 – 20

- Khác (ghi cụ thể):

3. Kinh phí: 5.050 triệu đồng

3.1. NSNN: 5.050 triệu đồng

3.2. Ngoài NSNN: 0 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện:  02/7/2018 – 30/6/2020 (24 tháng)

5. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02438549352          

Fax.: 02433511405                    

Website: https://portal.ptit.edu.vn

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Hoàng Đăng Hải       Học hàm, học vị: PGS. TSKH.

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02438549352           Di động: 0913270323

Fax.: 02433511405                     Email: haihd@ptit.edu.vn

7. Danh sách thành viên chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Đăng Hải

PGS. TSKH.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Hoàng Mạnh Thắng

ThS.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

Hoàng Xuân Sơn

ThS.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4

Nguyễn Ngọc Quân

ThS.

Trung tâm An toàn thông tin, Tập đoàn VNPT

5

Nguyễn Ngọc Cương

TS.

Cục CNTT, Bộ Công An

6

Nguyễn Chung Tiến

TS.

Học viện Kỹ thuật Mật Mã

7

Phạm Thiếu Nga

TS.

Khoa CNTT, Đại học Xây dựng Hà Nội

8

Phạm Hoàng Duy

TS.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9

Hoàng Trọng Minh

TS.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

10

Lê Quốc Cường

TS.

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

 8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

8.1. Thời gian:

8.2. Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Lượt xem: 1171

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)