Thứ hai, 17/08/2020 15:23 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử

1          Tên:    Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử.

2          Mã số:            KC.01.02/16-20

3          Kinh phí        

3.1       NSNN:                    6.160      triệu đồng.

3.2       Ngoài NSNN:       0             triệu đồng.      

4          Thời gian thực hiện: 10/2017 - 3/2020

5          Cơ quan chủ trì: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ

6          Chủ nhiệm:    TS. Trần Hoàng Vũ

7          Thành viên thực hiện chính:         

7.1       TS. Trần Hoàng Vũ 

7.2       PGS. TS. Phan Cao Thọ      

7.3       PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi

7.4       PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

7.5       TS. Trần Thanh       

7.6       TS. Chử Đức Hoàng

7.7       TS. Nguyễn Đức Hiển         

7.8       TS. Nguyễn Linh Nam        

7.9       TS.Nguyễn Thị Khánh Hồng         

7.10    ThS. Nguyễn Văn Phát

7.11    ThS.Phạm Thị Thảo Khương                     

8          Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1       Thời gian:      Tháng 9/2020

8.2       Địa điểm:       Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Lượt xem: 927

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)