Thứ hai, 17/08/2020 11:50 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 07 năm 2020

 

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1                   

Viện nghiên cứu và đào tạo khoa học sức khỏe TP Hồ Chí Minh

x

 

 

2               

Viện khoa học phòng cháy chữa cháy

 

x

 

3                   

Viện pasteur Nha Trang

 

x

 

4                   

Trường đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

x

 

 

5                    

Trung tâm quản lý, chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

x

 

 

6                    

Trung tâm NC&UD tâm lý - giáo dục Tâm Việt

x

 

 

7                  

Viện Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn KH&CN

 

x

 

8                    

Viện đào tạo và phát triển công nghệ giáo dục

x

 

 

9                    

Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật

 

x

 

10               

Viện nghiên cứu ứng dụng tài nguyên thiên nhiên, vật liệu và môi trường

x

 

 

11               

Viện công nghệ Vinit

 

x

 

12              

Viện khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn

x

 

 

13           

Trung tâm NC&UD tâm lý - giáo dục Long Biên 

x

 

 

14               

Viện công nghệ địa sinh thái

x

 

 

15               

Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường

 

x

 

16              

Viện phát triển DN và tài năng Việt Nam

x

 

 

17             

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư, thương mại và du lịch

x

 

 

18              

Trường đại học điện lực

x

 

 

19               

Viện nghiên cứu quản lý đất đai

 

x

 

20            

Viện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 

x

 

21            

Viện KH&KT chăn nuôi Việt Nam

 

x

 

22             

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư dự án tại Việt Nam

 

x

 

23              

Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương

 

x

 

24               

Viện nghiên cứu hợp tác và hướng nghiệp dạy nghề

 

x

 

25             

Viện kinh tế và kinh doanh ASEAN

 

x

 

26             

Trung tâm công nghệ môi trường

 

x

 

27              

Viện Đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ cao

x

 

 

28               

Trung tâm hợp tác và phát triển giáo dục

x

 

 

29              

Viện Nghiên cứu ứng dụng y sinh học Việt Nam

x

 

 

30             

Trung tâm hỗ trợ hợp tác KT Việt Nam ASEAN

 

x

 

31            

Viện công nghệ nông nghiệp hữu cơ việt nam

 

x

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1367

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)