Tổng kết hoạt động 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia Con người và Sinh quyển Việt Nam

Thứ ba, 06/12/2016 09:56 GMT+7
Ngày 29/11/2016, Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.


Tham dự Hội nghị có Đại diện Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, thành viên Tiểu ban Tự nhiên thuộc UBQG UNESCO của Việt Nam; Đại diện văn phòng Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; đại diện UBQG UNESCO của Việt Nam; GS. Nguyễn Hoàng Trí Chủ tịch Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam và đại diện 09 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam cùng đông đảo các nhà khoa học.

Trong năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã hỗ trợ các Tiểu ban chuyên môn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, trên cơ sở đề xuất của UBQG UNESCO Việt Nam và Ủy ban quốc gia về Con người và Sinh quyển, đang hỗ trợ 06 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia nghiên cứu cho các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ).

Các hoạt động năm 2016 của Chương trình Con người và Sinh quyển Việt nam bao gồm:
• Tiếp tục thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh tại các khu DTSQ thế giới của Việt Nam;
• Xúc tiến xây dựng hồ sơ khu DTSQ Hoàng Liên Sơn;
• Khởi động ý tưởng xây dựng khu DTSQ liên quốc gia Việt Nam - Lào;
• Tham gia lễ ra mắt Ban Quản lý Khu DTSQ Langbiang;
• Tham gia Hội thảo đánh giá thành tựu 10 năm khu DTSQ Kiên Giang (2006-2016), Phối hợp hoàn thiện báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu DTSQ Kiên Giang gửi UNESCO/MAB Paris năm 2016;
• Hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ đánh giá thành tựu 10 năm khu DTSQ Tây Nghệ An (2007-2017), hỗ trợ khu DTSQ Tây Nghệ An xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm trình UNESCO/MAB quốc tế năm 2017;
• Tham gia hoạt động hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý 5 năm và tầm nhìn 2030 khu DTSQ Langbiang do JICA tài trợ;
• Tham gia các đề tài quốc gia khoa học công nghệ do Bộ KH&CN hỗ trợ tại các khu DTSQ (5 đề tài từ năm 2015, dự kiến 4 đề tài năm 2017);
• Tham gia đoàn làm phim xây dựng bộ phim quảng bá về khu DTSQ Kiên Giang;
• Tham gia vận động chính sách nhằm đưa mô hình khu DTSQ vào quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động phát triển bền vững quốc gia;
• Chủ tịch MAB Việt Nam đã tham dự Hội nghị Mạng lưới khu DTSQ Đông Nam Á - Thái Bình Dương do UNESCO Jakarta tổ chức;
• Phó Chủ tịch MAB Việt Nam đã tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ và Mạng lưới khu DTSQ Đông Nam Á – Thái Bình Dương do UNESCO Jakarta tổ chức;
• Tiếp tục đề nghị UBQG UNESCO thông qua và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam và quy chế tổ chức hoạt động của ban quản lý các khu DTSQ;
• Hỗ trợ khu DTSQ Đồng Nai xây dựng Chiến lược quản lý khu DTSQ và hợp tác song phương với khu DTSQ Sakaerat, Thái Lan;
• Tổ chức Hội nghị Tổng kết Mạng lưới các khu DTSQ TG tại Việt Nam với chủ đề “Xây dựng và quảng bá hình ảnh các khu DTSQ thế giới của Việt Nam ở trong nước và quốc tế” tại Khu DTSQ Langbiang. Tại Hội thảo, chủ nhiệm các đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ KH&CN hỗ trợ đã báo cáo tiến độ, các kết quả KH&CN bước đầu, cũng như các khó khăn thuận lợi để đại diện các khu DTSQ cùng thảo luận và góp ý kiến.

Phương hướng hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo: Tiếp tục đề nghị UBQG UNESCO thông qua và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam và quy chế tổ chức hoạt động của ban quản lý các khu DTSQ; Tiếp tục tham gia lựa chọn 4 đề tài quốc gia khoa học công nghệ do Bộ KH&CN hỗ trợ cho các khu DTSQ năm 2016; Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hồ sơ đề cử khu DTSQ Hoàng Liên Sơn đệ trình UNESCO Paris trước 30/9/2017; Khởi động xây dựng khu DTSQ Liên quốc gia Việt Lào sau khi có quyết định của Bộ Ngoại Giao hai nước và sự hỗ trợ của WWF.

Hội nghị tổng kết đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ KH&CN đối với các Khu dự trữ sinh quyển, góp phần đưa KH&CN giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững của địa phương.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img