Thứ hai, 27/05/2024 16:41 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khả năng lưu trữ cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai, mã số: ĐTĐL.XH.06/20

1. Thông tin chung về nhiệm vụ
• Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng lưu trữ cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
• Mã số: ĐTĐL.XH-06/20
• Kinh phí: 7.360,00 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng).
• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2023
- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: đến tháng 4/2024 (Quyết định số 2318/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu khả năng lưu trữ cacbon của các kiểu rừng tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai”, mã số ĐTĐL.XH-06/20)
• Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Lâm sinh
• Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Thịnh
• Các thành viên tham gia chính:
1. TS. Nguyễn Văn Thịnh
2. TS. Lưu Cảnh Trung
3. TS. Trần Lâm Đồng
4. TS. Nguyễn Thị Thùy
5. TS. Vũ Tấn Phương
6. TS. Nguyễn Hoàng Hảo
7. TS. Nguyễn Tử Kim
8. ThS. Phạm Tiến Dũng
9. ThS. Nguyễn Huy Hoàng
10.ThS. Nguyễn Thị Thu Phương
b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 7, năm 2024, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Chi tiết trong tệp đính kèm)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 487

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)