Thứ tư, 22/05/2024 18:47 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ 3 loài Trà hoa vàng Camellia dalatensis,Camellia dormoyana và Camellia thuongiana tại Lâm Đồng; Mã số: NVQG-2018/18

1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ 3 loài Trà hoa vàng Camellia dalatensis,Camellia dormoyana và Camellia thuongiana tại Lâm Đồng

Mã số: NVQG-2018/18

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Tổng kinh phí thực hiện:                                                  7.500 triệu đồng

               Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:              4.200 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                                         3.300 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 66 tháng (từ tháng 11/2018-04/2024)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Hồng Sơn

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Hồng Sơn

Tiến sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

2

Trần Thị Thúy Hằng

Tiến sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

3

Lương Văn Dũng

Tiến sỹ

Đại học Đà Lạt

4

Ngô Văn Cầm

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

5

Châu Thị Thu Thủy

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

6

Phạm Duy Hùng

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

7

Tạ Kiên Trung

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

8

Nguyễn Thị Phương Mai

Tiến sỹ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

9

Mai Việt trường Sơn

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

10

Nguyễn Hải Đăng

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

11

Nguyễn Văn Thành

Kỹ sư

Ban Quản lý rừng phòng  hộ Đông Bắc Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

12

Dương Xuân Thắng

Thạc sỹ

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 6/2024, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: mã số NVQG-2018/18.

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 444

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)