Thứ năm, 18/01/2024 10:29 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam (Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu - IEBLI)

Ngày 12/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 04/QĐ-HLGVN ngày 05/01/2024 về việc giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (IEBLI).

Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-HLGVN ngày 27/11/2014 của Hội Luật gia Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1238 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 22/12/2014, thay đổi, bổ sung  ngày 24/07/2023.

Đề nghị Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1238 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 04/QĐ-HLGVN ngày 05/01/2024

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 567

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)