Thứ năm, 18/01/2024 10:00 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Trung tâm Nghiên cứu và hành động vì cộng đồng - REACOM)

Ngày 12/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 24/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2024 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu và hành động vì cộng đồng (REACOM).

Trung tâm Nghiên cứu và hành động vì cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-LHH ngày 06/01/2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-818 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 03/9/2009, thay đổi, bổ sung ngày 11/03/2021.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và hành động vì cộng đồng nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-818 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Tệp đính kèm:

 - Quyết định số 24/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2024

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 585

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)