Thứ tư, 17/08/2022 14:12 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mã số: ĐTĐL.CN-20/18

I. Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Mã số: ĐTĐL.CN-20/18

Thuộc: Đề tài độc lập

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. NCS. Doãn Văn Huế

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Tổng kinh phí thực hiện:                              5.800          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        5.800          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 triệu đồng.

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 06 năm 2022

Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Doãn Văn Huế

(Chủ nhiệm đề tài)

NCVC, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

2

Tống Đình Quyết

(Thư ký khoa học đề tài)

NCV, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

3

Tô Văn Thanh

NCVCC, PGS, TS

Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

4

Tăng Đức Thắng

NCVCC, GS, TS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

5

Nguyễn Đình Vượng

NCVC, TS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

6

Nguyễn Trọng Tuấn

NCVC, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

7

Lê Thị Vân Linh

NCV, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

8

Tiến Thị Xuân Ái

NCV, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

9

Phan Qúy Anh Tuấn

NCV, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

10

Doãn Quốc Quyền

  NCV, ThS

Viện Khoa học Thủy lợi

 miền Nam

11

Phạm Văn Thuấn

Kỹ sư

Viện Khoa học Thủy lợi

miền Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 8/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-20/18

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 526

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)