Thứ bảy, 13/08/2022 00:05 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia: Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tể biển khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và phụ cận, Mã số: ĐTĐL.XH.01/19

1. Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tể biển khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và phụ cận

Mã số: ĐTĐL.XH.01/19

Kinh phí: 4.800 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ 3/2019 đến 8/2021, được gia hạn đến hết 5/2022

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Hạ Long, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Chủ nhiệm: TS. Trần Trung Vỹ  

Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Chức danh
 khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Trung Vỹ

Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

2

 Phan Thị Huệ

Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

3

 Lê Duy Khương

Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

4

Đặng Toàn Vinh

Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

5

Vũ Văn Viện

Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

6

Vũ Công Tâm

Thạc sĩ

Trường Đại học Hạ Long

7

Hoàng Danh Sơn

Tiến sĩ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

8

Nguyễn Khanh Vân

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Môi trường và Phát triển bền vững

9

 Nguyễn Ngọc Khánh

PGS. Tiến sĩ

Hội Địa lý Việt Nam

10

Nguyễn Thu Nhung

Tiến sĩ

Viện Địa lý

11

Trần Văn Trường

Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

12

Lê Xuân Sinh

Tiến sĩ

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

13

 Nguyễn Đức Tùng

Thạc sĩ

Viện Môi trường và Phát triển bền vững

14

Phạm Quý Giang

PGS.Tiến sĩ

Trường Đại học Hạ Long

15

 Bùi Thu Thủy

Thạc sĩ

Trường Đại học Hạ Long

16

 Vũ Thị Thu Hương

Thạc sĩ

Trường Đại học Hạ Long


2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 8/2022, tại Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại Tệp đính kèm

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1110

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)