Thứ năm, 11/08/2022 08:31 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 7 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện nghiên cứu y dược học Thăng Long

 

x

A-1863

2

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng và vật nuôi

 

x

A-019

3

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn

 

x

A-1211

4

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý-Giáo dục Vầng Dương

x

 

A-2493

5

Viện Khoa học công nghệ và môi trường

 

x

A-231

6

Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người

 

x

A-1069

7

Viện khoa học công nghệ xây dựng

 

x

A-735

8

Trung tâm trẻ em và phát triển

 

x

A-2440

9

 Trung tâm tư vấn định giá và hợp đồng xây dựng

x

 

A-2494

10

 Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển SVC Việt Nam

 

x

 

11

Viện công nghệ sạch

 

x

A-1233

12

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Hoa Phượng Đỏ

x

 

A-2497

13

Viện nghiên cứu kinh tế và bảo tồn sinh thái Đông Nam Á

 

x

A-379

14

Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật  Đông Nam Á

 

x

A-1444

15

Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải

 

x

A-1443

16

Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển

 

x

A-778

17

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục và phục hồi chức năng Biển Xanh

x

 

A-2495

18

Viện sinh vật cảnh

 

x

A-2401

19

Viện Giáo dục ngoại ngữ Việt Nam

 

x

A-2204

20

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

 

x

A-626

21

 Trung tâm Nghiên cứu và xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

x

 

A-2498

22

Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý

 

x

A-393

23

 Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng tâm lý - giáo dục Thăng Long

x

 

A-2496

24

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Nhân Việt

x

 

A-2499

25

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ngôi Sao Xanh

x

 

A-2500

26

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Gia Phú

x

 

A-2501

27

Viện kinh tế và du lịch nông nghiệp

 

x

A-2173

28

Trung tâm con người và thiên nhiên

 

x

A-475

29

Viện chiến lược và đổi mới sáng tạo

 

x

A-2299

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 558

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)