Thứ sáu, 26/11/2021 15:21 GMT+7

Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình Toán học giai đoạn 2021-2030

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 (Chương trình Toán  học). Một trong những giải pháp triển khai thực hiện Chương trình là: “Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Mục II, Điểm 3). Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học” (Mục IV, Điểm 2).

Căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Toán học nêu trên tại Quyết định số 2079/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2021 với mục đích cụ thể hóa nhiệm vụ được giao và giải pháp tổ chức thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về Toán học ứng dụng thực hiện từ kế hoạch năm 2022 như sau:

- Về định hướng nghiên cứu: cần bám sát các định hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại Quyết định số 2079/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2021: “Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng dụng trong lĩnh vực Toán học theo hướng chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, vận trù học, môi trường và biến đổi khí hậu, v.v.”.

- Về quy trình đề xuất: thực hiện theo các quy định của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN) và Thông tư số 03/2017/TT-TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN.

- Thời gian nhận đề xuất: Các Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ (ghi rõ về việc triển khai “Chương trình Toán  học”) tới Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội đến hết ngày 31/12/2021.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ KH&CN; điện thoại 04. 35560637; Email: xhtn@most.gov.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm: Công văn số 3275/BKHCN-XNT

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 2555

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)