Thứ ba, 23/11/2021 15:22 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Sơn ta (Rhus succedanea L.) tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam”. Mã số: NVQG-2017/19

1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Sơn ta (Rhus succedanea L.) tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam”.

Mã số: NVQG-2017/19

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổng kinh phí thực hiện:                                   3.765,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     3.765,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu La

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

 khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Hữu La

Tiến sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

2

Đào Bá Yên

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

3

Nguyễn Hồng Chiên

Tiến sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

4

Nguyễn Xuân Trường

Tiến sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

5

Nguyễn Văn Chung

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

6

Nguyễn Thị Kim Thư

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

7

Trần Văn Hùng

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

8

Lê Thị Trang

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

9

Nguyễn Thị Thu cúc

Thạc sĩ

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

10

Lê Thị Ý Yên

Kỹ sư

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 01/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/19

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/19

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1336

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)