Thông tin văn bản số: 2535/QĐ-BKHCN
Số/ Ký hiệu 2535/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/12/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN