Thông tin văn bản số: 2800/KH-BKHCN
Số/ Ký hiệu 2800/KH-BKHCN
Ngày ban hành 10/07/2021
Hình thức văn bản Văn bản hướng dẫn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN