Thứ sáu, 08/03/2024 15:45 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng hệ vi bọt đa chức năng trong trị liệu gen hướng đích u não trên mô hình in vitro và in vivo”, mã số NĐT.65.TW/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng hệ vi bọt đa chức năng trong trị liệu gen hướng đích u não trên mô hình in vitro và in vivo”, mã số NĐT.65.TW/19.
2. Kinh phí thực hiện: 4.028 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.028 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: Tháng 12/2019 – Tháng 2/2024.
4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Dược Hà Nội.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Lập.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 3-4/2024.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 895

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)