Thứ năm, 08/06/2023 14:01 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 5 năm 2023

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện chính sách, pháp luật và quản lý

 

x

A-1079

2

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi

 

x

A-2225

3

Viện ứng dụng công nghệ và phát triển giáo dục

x

 

A-2571

4

Trung tâm phát triển vùng và địa phương

x

 

A-2570

5

Viện vật lý kỹ thuật

 

x

A-1750

6

Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh

 

x

A-180

7

Viện  Khoa học và công nghệ  môi trường

 

x

A-092

8

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

 

x

A-1326

9

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 

x

A-1198

10

Viện Nghiên cứu và đào tạo khoa học sức khỏe thành phố Hồ Chí Minh

 

x

A-2244

11

Viện dinh dưỡng

 

x

A-1761

12

Trung tâm khoa học địa chất - công trình

 

x

A-424

13

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng

 

x

A-340

14

Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng

 

x

A-289

15

Viện y học cổ truyền quân đội

x

 

A-2574

16

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng,             phục hồi chức năng Tâm An

x

 

A-2572

17

Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu

x

 

A-2573

18

Trung tâm phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường

 

x

A-754

19

Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

 

x

A-786

20

Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu kiểm soát ô nhiễm môi trường

 

x

A-796

21

Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm và phát triển ứng dụng viễn thám

 

x

A-1892

22

Viện nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam

 

x

A-2287

23

Viện Tài nguyên và môi trường biển

 

x

A-383

24

Viện công nghệ xạ hiếm

 

x

A-394

25

Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất nguyên phụ liệu

 

x

A-2438

26

Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học Tâm lý – Giáo dục Phương Nam

x

 

A-2575

27

Viện hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường

 

x

A-2104

28

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn

 

x

A-958

29

Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai, Dịch vụ và tư vấn khoa học công nghệ về Viễn thông - Tín hiệu - Điện

 

x

A-665

30

Trung tâm công nghệ sinh học thủy sản

x

 

A-2576

31

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

 

x

A-1742

32

Trung tâm Nghiên cứu và bồi dưỡng kỹ năng sống Nụ cười hồng

 

x

A-2310

33

Viện Nông nghiệp hữu cơ

 

x

A-1766

34

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục văn hóa truyền thống

x

 

A-2579

35

Viện Địa kỹ thuật và công trình

 

x

A-835

36

Viện phát triển kinh tế và giáo dục

x

 

A-2577

37

Viện Đào tạo và Chuyển giao công nghệ V-Connect

x

 

A-2580

38

Trung tâm bảo tổn và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam

x

 

A-2578

39

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương

 

x

A-1324

40

Viện Hóa sinh biển

 

x

A-910

41

Viện Khoa học phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế

x

 

A-2581

42

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 

x

A-246

43

Viện Khoa học nông lâm bền vững ASEAN

 

x

A-1590

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 734

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)