Thứ sáu, 24/03/2023 10:25 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm máy kéo 04 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam, mã số dự án DAKH-01/18-No3.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

  1. Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam”; mã số: DAKH-01/18-No3.

Thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh công suất đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam”

  1. Kinh phí thực hiện

2.1 Kinh phí được phê duyệt theo Thuyết minh: 133.574 triệu đồng

Trong đó:

- Từ NSNN: 5.310 triệu đồng.

- Từ nguồn ngoài NS: 128.264 triệu đồng

2.2 Kinh phí thực hiện thực tế: 34.744 triệu đồng

- Từ NSNN: 0        triệu đồng.

- Từ nguồn ngoài NS: 34.744 triệu đồng

  1. Thời gian thực hiện theo hợp đồng:  8/2019 - 7/2020

Gia hạn thời gian thực hiện 02 lần, thời gian kết thúc đến tháng 7/2022.

  1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải).
  2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thành An
  3. Các thành viên tham gia chính:

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Thành An

Chủ nhiệm

Công ty TNHH MTV Sản xuất máy kéo nông nghiệp THACO

2

KS. Nguyễn Tất Tín

Thư ký khoa học

Công ty TNHH MTV Sản xuất máy kéo nông nghiệp THACO

3

KS. Trần Minh Trân

Thành viên

Công ty TNHH MTV Sản xuất máy kéo nông nghiệp THACO

4

KS. Trần Quốc Vĩ

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

5

KS. Nguyễn Đình Nghị

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

6

KS. Phan Ngọc Đông

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

7

KS. Đỗ Duy Vũ

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

8

KS. Nguyễn Văn Thi

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

9

KS. Hà Duy Khánh

Thành viên

Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai

10

CN. Huỳnh Thị Tiền

Thư ký tài chính

Công ty TNHH MTV Sản xuất máy kéo nông nghiệp THACO


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 4/2023 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 726

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)