Thứ tư, 08/03/2023 16:21 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 02 năm 2023

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất

 

x

A-1851

2

Trung tâm Phát triển các-bon thấp

 

x

A-882

3

Viện nghiên cứu pháp luật kinh tế doanh nghiệp

x

 

A-2554

4

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngân Hoa

 

x

A-1782

5

Viện nghiên cứu và phát triển tri thức số

x

 

A-2556

6

Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và kinh tế hội nhập

x

 

A-2557

7

Viện nghiên cứu, phát triển tri thức cộng đồng

x

 

A-2555

8

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

 

x

A-1288

9

Trung tâm Nghiên cứu và xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

 

x

A-2498

10

Trường Đại học phòng cháy chữa cháy

x

 

A-2558

11

Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng

x

 

A-2559

12

Viện nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp

 

x

A-2319

13

Liên hiệp Khoa học công nghệ địa chất - nền móng và kiểm định xây dựng

 

x

A-148

14

Viện đào tạo và ứng dụng Khoa học công nghệ

 

x

A-680

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1085

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)