Thứ tư, 08/02/2023 16:26 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc theo thời gian thực phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất”, mã số NĐT.67.e-ASIA/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc theo thời gian thực phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất”, mã số NĐT.67.e-ASIA/19.
2. Kinh phí thực hiện: 5.104 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.104 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2022.
4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thủy lợi.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Hoàng Việt Hùng.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (ngày 11/1/2022)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 2357

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)