Thứ sáu, 27/01/2023 08:40 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25

Thực hiện Quyết định số 2713/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước xin thông báo về việc tuyện chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chi tiết tại vpct.gov.vn

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 3140

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)