Thứ hai, 09/05/2022 21:06 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu một số quá trình tương tác Biển – Khí quyển – Lục địa và biến động môi trường ở Biển Đông với bối cảnh biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình IOC-WESTPAC, Mã số: ĐTĐL.CN-28/17

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu một số quá trình tương tác Biển – Khí quyển – Lục địa và biến động môi trường ở Biển Đông với bối cảnh biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình IOC-WESTPAC

- Mã số: ĐTĐL.CN-28/17.

- Kinh phí: 9.060 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022

- Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn

- Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

1

Võ Sĩ Tuấn

NCVCC, PGS.TS.

2

Phan Minh Thụ

NCVC, Thạc sĩ

3

Bùi Hồng Long

NCVCC, PGS.TS

4

Lê Đình Mầu

NCVCC, Tiến sĩ

5

Nguyễn Văn Long

NCVC, Tiến sĩ

6

Nguyễn Xuân Hiển

NCVC, Tiến sĩ

7

Nguyễn Hoàng Minh

NCVC, Tiến sĩ

8

Vũ Trường Sơn

Tiến sĩ

9

Trần Tú Anh

NCVC, Tiến sĩ

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 5, năm 2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại Tệp đính kèm

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 4742

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)