Thứ hai, 11/10/2021 16:05 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu chế tạo kháng thể đơn dòng người kháng SARS-CoV-2 ứng dụng trong điều trị COVID-19”, mã số ĐTĐL.CN.48/20

Tổng kinh phí: 8.550 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    2.550 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              6.000 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Minh Sĩ;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh khoa học

                        Tổ chức công tác

1

Đỗ Minh Sĩ

Tiến sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

2

Đoàn Chính Chung

 Tiến sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

3

Hồ Nhân

Tiến sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

4

Bruce May

Tiến sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

5

Nguyễn thị Thùy Trang

Thạc sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

6

Nguyễn Minh Hòa

Thạc sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

7

Trần Thị Như Mai

Tiến sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

8

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thạc sĩ

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

9

Cấn Văn Mão

Phó giáo sư

Học Viện Quân y

10

Đặng Thành Chung

Tiến sĩ

Học Viện Quân y

11

Đinh Công Minh Trí

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

12

Vũ Văn Thắng

Thạc sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

13

Nguyễn Mai Khôi

Thạc sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

14

Nguyễn Trương Trọng Nghĩa

Thạc Sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

15

Nguyễn Thị Thu Mỹ 

Thạc Sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

16

Từ Tiểu My

Thạc Sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

17

Đồng Thị Lan

Thạc Sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

18

Huỳnh Trọng Hiếu

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

19

Nguyễn Duy Khánh

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

20

Lê Thị Thuý Hằng

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

21

Trần Thị Thu Hiền

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

22

Trần Thảo Vi

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

23

Nguyễn Đăng Ngọc Phúc

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

24

Lê Nguyễn Thanh Thảo

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

25

Lại Nguyễn Minh Thư

Thạc Sĩ

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

26

Bùi Thị Ngọc

Cử nhân

Công ty Cổ phẩn CNSH Dược Nanogen

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.48/20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.48/20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 642

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)