Thứ sáu, 03/04/2020 17:04 GMT+7

Lấy ý kiến đối với danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị trình Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị trình Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động để lấy ý kiến theo quy định.

Trân trọng./.


Tệp đính kèm:

Danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị trình Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Nguồn: Vụ Thi đua Khen thưởng

Lượt xem: 1150

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)