Việc tích hợp, cung cấp thêm 4 dịch vụ công mới giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 1.376 tỷ đồng/năm, nâng tổng chi phí tiết kiệm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ khi khai trương đến nay là khoảng 8.000 tỷ đồng/năm.
Thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020, ngày 06/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và TTHC trên môi trường điện tử năm 2020.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tổng cộng từ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới.
Sáng ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019).
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ký Quyết định số 837/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật...
Trang: