Thông tin văn bản số: 09/VBHN-BKHCN
Số hiệu 09/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 01/08/2023
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BKHCN ngày 01/8/2023 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
01/08/2023
01/08/2023
28/07/2023
10/07/2023
30/06/2023
30/06/2023
30/06/2023