Thông tin văn bản số: 10/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 10/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/06/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/07/2023
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật