Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

 • Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.63269292
 • Fax: 024.63269290
 • Thư điện tử: info@hhtp.gov.vn
 • Website: http://www.hhtp.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.63269299
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: mypt@hhtp.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.63269288
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: trungtd@hhtp.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.63269289
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: truongnt@hhtp.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.63269298
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: sonlt@hhtp.gov.vn